การอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

การอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

การอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จัดอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนที่จัดสัมมนาและให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 469 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-17 16:30:07