กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (VDO) 18 ส.ค.58

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงละครวิทยาศาสตร์ การแสดง Science Show โครงงานวิทยาศาตร์ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการวาดภาพ การจัดแสดงนิทรรศการ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณใต้อาคาร 1
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 2,558 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-18 11:23:25