ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL

ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL

ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL

ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561
 
STUDENT COUNCIL วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 
ณ ศาลาเห่าดง และบริเวณใต้อาคาร 4
 
รงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,819 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-15 11:38:28