กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนช่องพรานวิทยาโดยมีท่านนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
ใกล้เคียงจำนวน 18 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 631 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-14 15:18:20