พิธีเปิดบ้าน “พ.ท.ว. PTV Open House ประจำปีการศึกษา 2560” โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

พิธีเปิดบ้าน “พ.ท.ว. PTV Open House ประจำปีการศึกษา 2560” โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

พิธีเปิดบ้าน “พ.ท.ว.  PTV Open House  ประจำปีการศึกษา 2560” โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน “พ.ท.ว.  PTV Open House  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 377 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-13 17:03:10