ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ

และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาเห่าดง

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 707 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-13 15:55:17