กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

ณ อาคารบ้านคาสามัคคคี โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 233 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-13 09:50:47