นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

โดยแบ่งออกเป้น 4 เส้นทาง

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2

      เดินทางไปอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   โครงการชั่งหัวมัน    ตลาดน้ำสามพันนาม   

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     เดินทางไปศึกษาประวัิตศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5

     "ตามรอยรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี"

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     ศึกษาดินแดนประวัติศาตร์ จังหวัดเพชรบุรีเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 278 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-12 10:19:02