พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี รองผู้อำนวยการ จักรา นันทวิสุทธิ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และคณะครู ในกิจกรรมได้ทำพิธีประดับเข็มยุวกาชาดให้แก่นักเรียนยุวกาชาด ณ หอประชุม ๒ โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 235 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:47:54