โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)

 

ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 325 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-06 13:17:00