โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5

วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย ชั้นม.3/1 ,ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม ชั้นม.6/1 โดยมีคณะกรรมการการประเมินได้แก่ 1.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ,2.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ,3.นางช่อทิพย์ อินแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,4.นางอัฐมา สินธุเสน นวก.ชำนาญการพิเศษ สพม.8 ,5.นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 603 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-17 19:57:49