รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 2561

1.โครงการห้องเรียนศักยภาพด้านฟุตบอลสู่ทีมชาติ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 (ชาย) รับสมัคร วันที่ 24-28 ก.พ. 2561 ทดสอบทักษะด้านฟุตบอล 3-4 มีนาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

2.โครงการห้องเรียนศักยภาพ "เพชรนนทรี"  เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 

3.โครงการปกติ ม.1 แผนการเรียน 1.วิทยื-คณิต  2.คณิต-อังกฤษ 3.คอมพิวเตอร์ 4.ดนตรี-นาฏศิลป์ และ 5.อังกฤษ-จีน

4.โครงการปกติ ม.4 แผนการเรียน  1.วิทยื-คณิต  2.คณิต-อังกฤษ 3.คอมพิวเตอร์ 4.ดนตรี-นาฏศิลป์ 5.อังกฤษ-จีน และ 6.ไทย-สังคม

สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-511320 ต่อ 119 หรือ 098-0969901 รองพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 537 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-12 15:20:29