ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่
ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่
ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่

ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เขียนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 277 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-03 12:46:34