เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

คณะครู,พระอาจารย์วัดทุ่งลาดหญ้าและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาตลาดประชารัฐ (ตลาดต้องชม)ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเป็นตลาดประชารัฐของจังหวัดนครปฐมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการค้าขายของชุมชน
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 884 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-12 19:33:59