กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

                            คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 152 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-29 11:36:36