กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

                         คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา เปิดอ่าน 119 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-29 11:32:00