กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

                   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิแด่พระองค์ท่าน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น. โดยประมาณ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-23 16:57:13