กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

    กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                                                      สนามสอบโรงเรียนช่องพรานวิทยา  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 133 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-10 21:42:36