ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10 ตุลาคม  2560
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 293 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-12 10:22:38