เปิดงาน ห้องศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และทำบุญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เปิดงาน ห้องศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และทำบุญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เปิดงาน ห้องศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และทำบุญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

9 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดง ชุด "ระบำโบราณคดีศรีสยาม" ไปแสดงเปิดงาน ห้องศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี และทำบุญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้อง 241 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยการแสดงชุดนี้ อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูเรียงสา ทองสมนึก ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ครูอรุณกมล อุบลแย้ม
เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 676 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-10 16:40:04