อบรมขยายผลการใช้งาน My Office

อบรมขยายผลการใช้งาน My Office

อบรมขยายผลการใช้งาน My Office

วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดอบรม ขยายผลการใช้งาน My Office ให้กับคุณครูในโรงเรียนได้ใช้งานจริง เป้าหมายเพื่อลดการใช้งานกระดาษเขียนโดย อาทิตย์ พะจี โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 390 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-04 00:42:37