กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงและกิจกรรมของนักเรียน
ณ ลานขวัญบัว 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 128 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-12 14:44:35