การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม โดยนางสาวพิมพิชชา สุจิรัตน์ นำคณะนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว วันที่ 7 สิงหาคม 2558เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 631 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-07 16:42:15