สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560

เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2560 ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  1.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   2.วาดภาพระบายสี   3.จรวดขวดน้ำ  4.เครื่องบินพลังยาง  5.สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  6.การแสดงทางวิทยาศาสตร์  7.มิสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 577 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-27 22:50:38