โครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล)

โครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล)

โครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล)

เมื่อวันที่16-18 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เชิญผู้ฝึกสอน นายประเสริฐ ช้างมูล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมถ่ายทอดทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 539 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-27 22:47:57