เตรียมความพร้อมในระบบ TCAS 61

เตรียมความพร้อมในระบบ TCAS 61

เตรียมความพร้อมในระบบ TCAS 61

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในระบบ TCAS 61 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 343 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-09 14:47:53