อบรมนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม

อบรมนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม

อบรมนักเรียนทำโครงงานคุณธรรม

2 สิงหาคม 2560 ได้ทำการอบรมนักเรียนฝึกทำโครงงานคุณธรรม
เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 481 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-03 21:28:44