กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กิจกรรม โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.40 น. นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
เขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 597 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-14 18:02:52