นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

งานอนามัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ 29 มิถุนายน 2560 
เขียนโดย นางสาวนราพร ญาณไพศาล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 465 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-07 14:19:01