วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  พร้อมทั้งมีการเดินรณรงค์โดยรอบชุมชนหนองรีเขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 237 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-04 15:01:44