ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom  meeting)  ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 185 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-04 14:53:15