การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT

คณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT โรงเรียนมาตรฐานสากลวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,151 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-05-17 15:18:05