ค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม

ค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม

ค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นำโดยนายไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดปางบรรพวัฒนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 400 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-12 09:59:33