วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยการนำของท่านพระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงยอม) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม โกวิทอินทราทร (วัดหนองขาว) และพ่อค้าประชาชน ตำบลหนองขาว บนเนื้อที่ กว่า 72 ไร่ ที่ได้รับบริจาคจากหลวงพ่อยอมและชาวบ่้านตำบลหนองขาว โดยมุ่งหวังกุลบุตร กุลธิดา ของชาวบ้านตำบลหนองขาว และตำบลใกล้เคียงได้มีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้บ้าน เขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 546 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-21 19:40:25