บรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom

บรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom

บรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom

วันจันทร์ที่ ๑๓ ก.พ. อบรมทักษะการคิดบูรณาการ STEM ณ ห้อง Creative Classroom โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจว่องกุศลกิจพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 754 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-14 09:02:00