การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา

การนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยประธานในพิธีเปิดการประชุมนิเทศติดตาม นายสมชาย รองเหลือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี กาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 311 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-01-19 13:07:09