พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 (อำเภอบ้านโป่ง)

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 (อำเภอบ้านโป่ง)

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 (อำเภอบ้านโป่ง)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 765 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-25 17:17:57