โรงเรียนโกมลวิทยาคารศึกษาดูงาน
โรงเรียนโกมลวิทยาคารศึกษาดูงาน
โรงเรียนโกมลวิทยาคารศึกษาดูงาน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ศึกษาดูงานเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ 




เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 170 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-11 11:00:23