โรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน
โรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน
โรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพยุหะพิทยาศึกษาดูงาน เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 141 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-10-11 10:48:00