รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีและนางสาวยุภา ผู้ใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโอกาสได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน..ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ 
เขียนโดย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน 1,870 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-17 17:15:06