โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบางไทรวิทยาศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนปลอดขยะ และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ
เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 231 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-09-23 13:43:34