พิธีถวายพวงมาลา
พิธีถวายพวงมาลา
พิธีถวายพวงมาลา

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานพิธีถวายพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 กรกฎาคม)
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 775 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:50:44