กิจกรรมวันเกียรติยศ
กิจกรรมวันเกียรติยศ
กิจกรรมวันเกียรติยศ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดงานวันเกียรติยศเพื่อทำพิธีประดับเข็มเครื่องหมายให้กับนักเรียนใหม่ โดยมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 764 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-25 09:41:22