ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ นำโดยว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวนการโรงเรียน คณะครู จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 532 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-14 13:58:03