งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง และครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยผู้ว่าการวิบูลย์ คูหิรัญ นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,103 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-29 12:01:25