กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

 กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
 จัดกิจการกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง โดยแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์
 และให้ความรู้ชาวบ้าน ประชาชน  โดยได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 496 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-04 11:43:40