พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 980 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-13 18:29:43