โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน

ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเคมี

ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหวิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 24 กรกฏาคม 2559

 
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 435 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-26 15:38:18