การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู (ตัวแทน 8 กิจกรรม) และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นพิธีกรร่วมในการดำเนินงานเข้าสู่พิธีการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เขียนโดย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 498 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-11 13:21:45