อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

คณะครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

 

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่  www.dtk.ac.th
เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 480 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-07-09 14:53:09